Medicin, recepter

Sovemedicin/Benzoediazepiner/Morfinpræparater/Tramadol:

Sovemedicin og beroligende medicin er som oftest potentielt afhængighedsskabende og må derfor kun udskrives efter konsultation med lægen og i mindste pakning. Dette efter generelle regler fra Sundhedsstyrelsen. Det tilstræbes at der laves en udtrapningsplan.

Vi følger Sundhedsstyrelsens Vejledning på området:

"Vejledningen omfatter fx sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin og smertestillende lægemidler af typen opioider (morfin, tramadol og lignende). Enkelte andre lægemidler er også omfattet, fx nogle typer af medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser.

Medicinen skal bruges med omtanke

Afhængighedsskabende medicin skal bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås, da brugen kan medføre risici for patienterne. Først og fremmest risikoen for at blive afhængig, men også andre bivirkninger som tendens til at falde og påvirkning af blandt andet hukommelse, koncentrationsevne og humør.

Ved revisionen af vejledningen er der derfor lagt vægt på regelmæssig og personlig kontakt mellem patienten og lægen, hvor de kan drøfte effekten og fordele og ulemper ved behandlingen.

Det fremgår fortsat af vejledningen, at afhængighedsskabende medicin som hovedregel skal udskrives ved en personlig konsultation mellem lægen og patienten. Der skal være en plan for behandlingen og for, hvornår behandlingen skal stoppe, med mindre der er tale om helt akut behandling og enkeltstående ordinationer."

Det fremgår desuden af vejledningen:

"Patienter med kroniske smerter, som er i velbegrundet stabil opioid-behandling bør fremmøde til receptfornyelse ved personlig konsultation hos lægen. I enkelte tilfælde kan lægen beslutte at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse, men for eksempel hver anden eller tredje måned. Helt undtagelsesvis kan intervallet strækkes til en gang hvert halve år.

Tilsvarende gælder for patienter, som har været i årelang behandling med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende lægemidler, at receptfornyelse bør ske ved hjemmebesøg eller ved fremmøde hos lægen. Undtagelsesvis kan lægen beslutte at fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. Behandlingen revurderes grundigt, mindst én gang årligt og evt. henvises til ’second opinion’ hos anden læge inden for samme eller andet relevant speciale."

 
 
Øvrig Fast Medicin

Vi fornyer fast medicin i forbindelse med konsultation i klinikken - ved kronisk sygdom sker dette i forbindelse med den faste Årskontrol af den kroniske sygdom. Beholdningen af gældende recepter tjekkes venligst på sundhed.dk inden kontakt til klinikken.