Henvisning, Psykolog

Der er mange situationer i livet, hvor det er en god ide at opsøge en psykolog. I nogle tilfælde er det muligt at få en henvisning fra lægen.

Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at lægen kan udarbejde en henvisning for følgende personer:

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

 
Psykologbehandlingen bliver ikke gratis trods henvisning, men tilskuddet er på ca 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer, dog kan personer, der behandles for depression eller angst genhenvises, såfremt psykologen skriftligt til lægen godtgør, finder at der er effekt af behandlingen, men at personen ikke er  i mål efter 12 samtaler.  Da kan der efter yderligere henvisning ydesledes at tilskud til op til 24 konsultationer i alt.

Henvises du til psykolog skal du finde en psykolog der har indgået aftale med sygesikringen og derfor kan tage imod henvisningen.